Associació de Sant Jordi

Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy

Nota informativa resolució XXXIV CERTAMEN DE TEATRE 2022

h

Reunit el dia 28 de setembre de 2022 el Jurat del XXXIV Certámen de Teatre (en la modalitat de sainet o comèdia d'ambient fester alcoià), convocat per l'Associació de Sant Jordi, format pel Sr. Juan Antonio Canalejas Valenciano, el Sr. Ignacio Lara Jornet, la Sra. Arantzazu Martínez Valor, la Sra. Maria José Pérez Valls, el Sr. Óscar Martínez Albero, el Sr. Antonio Martínez Gisbert, el Sr. Antonio Bou Blanquer, i actuant com secretari el de l’Entitat, Sr. Pau Acosta Matarredona, i conegudes i estudiades pels components del Jurat les QUATRE obres presentades i després de la corresponent deliberació s'acorda per unanimitat: DECLARAR DESERT EL PREMI.

El Jurat manifesta el seu agraïment als participants, instant-los que a la propera edició d'aquest concurs presenten noves obres.